RFI

Lees hier meer over Request For Information en ons aanbod.

Wat is RFI?

Een RFI, of Request For Information, is de vraag richting leveranciers voor meer informatie over hun product of dienst. Hierdoor krijg je een idee van de mogelijkheden bij verschillende partijen. Een RFI gaat meestal vooraf aan een RFP.

Mirror focust zich voornamelijk op e-commerce Requests For Information.

Denkende man achter laptop

Waarom een RFI aanvragen?

Door een Request For Information aan te vragen kan een bedrijf makkelijker een short list maken van potentiële leveranciers voor het leveren van een product of dienst. In een RFI wordt een probleemstelling beschreven waarop leveranciers kunnen antwoorden met hun oplossingen.

Heb je hulp nodig met het opstellen van een RFI gerelateerd aan jouw e-commerce probleem? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Welke elementen bevat een RFI?

Een RFI heeft geen specifieke vorm. Er is geen vastgelegde structuur die een RFI moet volgen. Er zijn wel onderdelen die frequent terugkomen. Deze kan je hieronder terugvinden.

 • Inleiding
 • Doelstelling
 • Selectiecriteria
 • Huidige en gewenste situatie
 • Procedure
 • Vragen en opmerkingen

Introductie

In het eerste deel van een RFI geef je als vragende partij meer informatie over jouw bedrijf:

 • Wat doet jouw bedrijf?
 • Korte geschiedenis van het bedrijf
 • Missie en visie

Doelstelling

In dit onderdeel geef je aan wat het algemene doel is van de Request For Information. Doorgaans geef je hier aan dat je een short list wenst op te stellen van potentiële leveranciers. Met deze lijst ga je doorgaans verder en stuur je een Request For Proposal.

Selectiecriteria

Bij de selectiecriteria geef je mee aan welke voorwaarden de mogelijke leveranciers moeten voldoen. Je stelt deze lijst best op met de mensen die uiteindelijk nauw betrokken zullen zijn met het project.

Het beantwoorden van een RFI redelijk wat tijd in beslag kan nemen. Daarom help je de potentiële partner in te schatten of het de moeite waard is om te reageren. Zo’n partner zal ook alleen reageren als er de kans bestaat om geselecteerd te worden voor een RFP te ontvangen en daarna een offerte te kunnen sturen.

Huidige en gewenste situatie

Hier geef je kort weer wat de huidige situatie is, waardoor het probleem ontstaat dat je wenst op te lossen. Je geeft ook weer wat je wenst te bereiken met het aankopen van de dienst of het product, het onderwerp van de RFI.

Deze beschrijvingen, zowel huidig als gewenst, zijn algemene beschrijvingen en moeten niet té gedetailleerd zijn. Het is wel belangrijk om concreet te zijn zodat andere bedrijven zo goed mogelijk kunnen inschatten of hun aanbod kan voldoen.

Procedure

Beschrijf de procedure die jouw bedrijf zal volgen. Hiermee geef je weer wat de volgende stappen zijn, hoe en wanneer je beslissingen zal nemen en communiceren. De procedure bevat daarnaast ook praktische informatie:

 • Contactpersoon binnen jouw bedrijf (voor meer informatie te verkrijgen)
 • De manier waarop je antwoorden wil ontvangen
 • Deadlines

Vragen en opmerkingen

Dit onderdeel kan een samenvatting zijn van het document met concrete vragen die beantwoord moeten worden. Daarnaast kan je nog extra, relevante informatie toevoegen die niet in een ander onderdeel kon worden toegevoegd.

 • Vragenlijst
 • Bijlagen

Hulp nodig bij het opstellen van een RFP voor jouw e-commerce project?