RFP

Lees hier meer over Request For Proposal en ons aanbod.

Wat is RFP?

Een RFP, of Request For Proposal, is een offerte-aanvraag. Verschillende leveranciers worden aangeschreven om een voorstel in te dienen. Om tot een goede beslissing te komen, wordt een RFP vaak gecombineerd met een demo van de aangeboden oplossing.

Doorgaans volgt de Request For Proposal op de RFI.

RFP: mensen lezen uit wit boek

Waarom een RFP aanvragen?

Het doel van een RFP is om verschillende offertes te ontvangen. Daaruit kan vervolgens de meest gunstige worden gekozen. Een voorbeeld hiervan is een aanbesteding.

Als opdrachtgever maak je bekend dat jij een opdracht wil laten uitvoeren. Je vraagt bedrijven om daarvoor een offerte op te maken.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een RFP voor jouw e-commerce project? Neem dan contact met ons op.

Welke elementen bevat een RFP?

Er zijn geen strikte regels voor het opstellen van een RFP. Een Request For Proposal moet wel voldoende informatie bevatten over de vraag. Hierdoor kan de andere partij een gedetailleerd en accuraat voorstel doen.

 • Introductie
 • Doelen
 • Scope, timeline en budget
 • Functionele en technische requirements
 • Voorbeelden en opmerkingen

Introductie

In het eerste deel van een RFP geef je als vragende partij meer informatie over jezelf:

 • Wat is jouw bedrijf?
 • Wat zijn de voornaamste activiteiten van het bedrijf?
 • Waarom wordt de RFP uitgestuurd?

Doelen

Het tweede deel beschrijft de doelen die het uiteindelijke product of de dienst moeten invullen. Dit zijn de kernvragen waarvoor een oplossing moet worden geleverd.

Enkele simpele voorbeelden:

 • Verhoog de conversieratio met een bepaald percentage.
 • Genereer een minimum omzet van … binnen een bepaalde periode.
 • Trek meer nieuwe bezoekers aan en zorg voor een bepaalde conversieratio binnen die groep.

Scope, timeline en budget

Het volgende deel van een RFP bestaat uit drie onderdelen: scope, timeline en budget.

Scope

De scope bepaalt wat er wel en niet tot het project zal behoren. Het is een gedetailleerdere en onderbouwde omschrijving van de eisen van het project. De aard, omvang en restricties worden hiermee aangegeven.

Voorbeelden:

 • Er moet een API-connectie bestaan tussen het platform en de tool waarmee volgende gegevens uitgewisseld kunnen worden…
 • De leverancier zorgt er in een eerste fase voor dat … geïmplementeerd wordt waarna in fase 2 een uitbreiding wordt voorzien op fase 1.

Timeline

De tijdlijn bevat belangrijke momenten in de loop van het project, zoals de periode waarin een leverancier zal worden gekozen, het project van start zal gaan en opgeleverd moet worden.

Budget

Hier bepaal je de restricties voor het budget. Zo kan je onder andere een maximum budget aangeven of een budget range bepalen. Het biedt mogelijke leveranciers de kans om een realistisch voorstel te bieden of om zich te weerhouden van een voorstel te doen.

Functionele en technische requirements

Na de scope, de timeline en het budget beschrijf je de functionele en technische requirements van het platform, het product of de dienst. Hierbij kan je gebruik maken van verschillende modellen.

Voorbeelden en opmerkingen

In het vijfde deel kan je voorbeelden aanhalen om nog duidelijker te maken wat je precies wil bereiken. Dit kunnen verwijzingen zijn naar bestaande functionaliteiten op de eigen website of bij concurrenten of naar designs, user stories enz.

Indien er nog andere opmerkingen zijn, die niet meteen onder te brengen zijn in één van de vorige onderdelen, dan kan je deze hier vermelden, zoals:

 • Het team van de leverancier moet minstens part-time on-site zijn.

Hulp nodig bij het opstellen van een RFP voor jouw e-commerce project?