Wat is een data layer, en hoe wordt dit binnen e-commerce gebruikt?

Meer inzichten over jouw gebruikers.

Wat is een data layer?

Een data layer is eigenlijk een lijst van data die je van je website wil verwerken en doorsturen naar een analyse tool of systeem (zoals bijvoorbeeld de bekende Google Analytics). Deze data ‘laag’ is dus een virtuele opslagplaats voor gestructureerde data. Door gebruik te maken van de opslagplaats kan deze data aangesproken worden door meerdere systemen zonder elk systeem afzonderlijk te moeten koppelen. Een data layer zorgt dus voor een efficiënte en gestructureerde manier om externe systemen te laten communiceren met je website.

Hieronder zie je een typisch voorbeeld van een data layer:

Er bestaan handige extensies, zoals datalayer checker voor Google Chrome, om zicht te krijgen in welke variabelen er benut worden. Voor e-commerce website gaat het vaak over terugkerende variabelen zoals id, name, brand, SKU, price…

https://chrome.google.com/webstore/detail/datalayer-checker/ffljdddodmkedhkcjhpmdajhjdbkogke?hl=en

Hoe wordt dit binnen e-commerce gebruikt?

Een degelijk opgebouwde datastructuur is cruciaal om beter inzicht te krijgen in het shopgedrag van je gebruikers. Google Analytics heeft hiervoor een eigen plugin voor ontwikkeld, Enhanced Ecommerce (EEC). Zo kan je bijvoorbeeld inzicht krijgen in:

  • Product Impressions
  • Product Clicks
  • Product Detail Impressions
  • Add / Remove from Cart
  • Promotion Impressions
  • Promotion Clicks
  • Checkout
  • Purchases -> dit is de belangrijkste variabele, via purchases krijg je toegang tot de verkoopsresultaten van je website
  • Refunds

De data layer, die opgezet is door de ontwikkelaars van jouw website, communiceert met GA via Google Tag Manager. Op deze manier kunnen pageviews gebruikt worden om impressies te tracken en events om checkout steps en product clicks te tracken. Naast standaard attributen zoals name, id, price, brand, SKU… kunnen er ook custom attributen geconfigureerd worden in de datalayer.

Zonder een model om na te denken over het gedrag van je klanten mis je heel wat belangrijke informatie om optimalisaties en systemen te implementeren en uiteindelijk ook een hogere omzet te bekomen. De data layer ligt aan de basis van omnichannelmarketing die veel digitale strategen en vooral wij, met mirror, nastreven.

Wil je graag meer info over hoe een data layer iets kan betekenen voor jouw bedrijf?

Neem dan gerust contact met ons op. >>